menusearch
mr-qasemi.ir

مقالات

جستجو
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۸:۵:۱

رابطه فیزیک و فلسفه1- دکتر مهدی گلشنی

رابطه فیزیک و فلسفه1- دکتر مهدی گلشنی

چهارشنبه بیستم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

شیوه سخن گفتن از نظر قرآن

شیوه سخن گفتن از نظر قرآن

دوشنبه هجدهم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

بیم و امید در طوفان کرونایی

بیم و امید در طوفان کرونایی

شنبه شانزدهم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

بررسی بحث خدا – هاوکینگ 5

بررسی بحث خدا – هاوکینگ 5

چهارشنبه ششم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

بررسی بحث خدا – هاوکینگ 4

بررسی بحث خدا – هاوکینگ 4

چهارشنبه ششم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

بررسی بحث خدا- هاوکینگ 3

بررسی بحث خدا- هاوکینگ 3

چهارشنبه ششم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

بررسی بحث خدا – هاوکینگ2

بررسی بحث خدا – هاوکینگ2

چهارشنبه ششم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

بررسی و نقد بحث خدا در نگاه بعضی دانشمندان آتئیست

بررسی و نقد بحث خدا در نگاه بعضی دانشمندان آتئیست

چهارشنبه ششم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

نظر اندیشمندان مسلمان درباره فرضیه تکامل

نظر اندیشمندان مسلمان درباره فرضیه تکامل

چهارشنبه ششم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

تناقض گویی دانشمندان تکامل گرا در برابر هرج و مرج جنسی

تناقض گویی دانشمندان تکامل گرا در برابر هرج و مرج جنسی

دکتر محمودرضا قاسمی با اشاره به ارکان نظریه تکامل به بررسی تناقض گویی دانشمندان تکامل گرا در رابطه با مساله تولید مثل زایا می پردازد.

دوشنبه چهارم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

یک بام و دو هوای غرب با فرضیه تکامل

یک بام و دو هوای غرب با فرضیه تکامل

دکتر محمودرضا قاسمی با اشاره به خروج امریکا از پیمان پاریس، به بررسی ادعای غرب نسبت به نظریه تکامل می پردازد.

دوشنبه چهارم فروردین ۹۹ بیشتر بخوانید

رد شایعات درباره کرونا ویروس توسط سازمان بهداشت جهانی

رد شایعات درباره کرونا ویروس توسط سازمان بهداشت جهانی

دوشنبه نوزدهم اسفند ۹۸ بیشتر بخوانید