menusearch
mr-qasemi.ir

محمودرضا قاسمی

جستجو
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۶:۳۸:۳۴
محمودرضا قاسمی
نگاه جسمانی غرب به انساننگاه جسمانی غرب به انسان - .jpg دکتر محمودرضا قاسمی با اشاره به
، نگاه جسمانی غرب به انسان ، محمودرضا قاسمی ، فایل صوتی ، 230 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹ میزان اثر پذیری خانواده از جامعهمیزان اثر پذیری خانواده از جامعه - محمود رضا قاسمی استاد حوزه علمیه با
، میزان اثر پذیری خانواده از جامعه ، محمودرضا قاسمی ، مشاوره خانواده ، فایل صوتی ، 307 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹ زمینه های اصلی طلاق فرهنگی استزمینه های اصلی طلاق فرهنگی است - دکتر محمودرضا قاسمی با اشاره به
، زمینه های اصلی طلاق فرهنگی است ، محمودرضا قاسمی ، طلاق ، مشاوره خانواده ، فایل صوتی ، 347 بازدید، چهارشنبه پانزدهم مرداد ۹۹ از خود بیگانگی - تحقیق دانشجوییاز خود بیگانگی - تحقیق دانشجویی - اد : دکتر محمودرضا قاسمی دانل
، محمودرضا قاسمی از خودبیگانگی تحقیق دانشجویی انسان در اسلام ، 306 بازدید، پنج شنبه بیست و سوم مرداد ۹۹ زوجیت عام در قرآن و نمونه‌هایی از آن در فیزیک هسته‌ایزوجیت عام در قرآن و نمونه‌هایی از آن در فیزیک هسته‌ای
، زوجیت عام در قرآن و نمونه‌هایی از آن در فیزیک هسته‌ای ، محمودرضا قاسمی ، نجاتی ، علم و دین ، 272 بازدید، دوشنبه هفدهم شهریور ۹۹ حضرت مهدی ( عج) ؛ انسان کامل حضرت مهدی ( عج) ؛ انسان کامل - ص- تنظیم: محمودرضا قاسمی /uploa
، حضرت مهدی عج ؛ انسان کامل ، جوادی آملی ، محمودرضا قاسمی ، 226 بازدید، شنبه پنجم مهر ۹۹ معرفی رمان پیامبر اعظم صمعرفی رمان پیامبر اعظم ص
، رمان پیامبر اعظم ، امیر فجر ، محمودرضا قاسمی ، 166 بازدید، جمعه نهم آبان ۹۹ بررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه های مختلف در مسئله ذهن و بدنبررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه های مختلف در مسئله ذهن و بدن
، هوش مصنوعی ، مساله ذهن و بدن ، هوش مصنوعی قوی ، ذهن ، محمودرضا قاسمی ، علوم شناختی ، بهروز مینایی ، 180 بازدید، شنبه دهم آبان ۹۹ خاستگاه تولید علم در قرآنخاستگاه تولید علم در قرآن - اری محمودرضا قاسمی /up
، خاستگاه تولید علم در قرآن ، حسین احتشام ، محمودرضا قاسمی ، 161 بازدید، دوشنبه دوازدهم آبان ۹۹ علامه طباطبایی ( رحمت الله علیه) و انقلاب اسلامیعلامه طباطبایی ( رحمت الله علیه) و انقلاب اسلامی
، نقدی بر انقلابی نبودن علامه طباطبایی رحمت الله علیه ، محمودرضا قاسمی ، علامه طباطبایی ، شهید مطهری ، استاد وکیلی ، 83 بازدید، سه شنبه هجدهم آذر ۹۹