menusearch
mr-qasemi.ir

ذهن

جستجو
جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۹:۳۹
ذهن
کتاب نخل و نارنجکتاب نخل و نارنج
محمودرضا قاسمی حجت الاسلام دکتر محمودرضا قاسمی استاد فلسفه اسلامی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن ، وحید یامین پور ، نخل و نارنج ، 413 بازدید، چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۹۸ فال خونفال خون
محمودرضا قاسمی فلسفه ذهن دانشگاه تهران سبک زندگی فال خون ، غفار زادگان ، 1020 بازدید، چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۹۸  برگزاری همایش سبک زندگی فاطمی با رویکرد خانواده در دانشگاه تهران برگزاری همایش سبک زندگی فاطمی با رویکرد خانواده در دانشگاه تهران
محمودرضا قاسمی استاد فلسفه فلسفه اسلامی فلسفه ذهن فلسفه دین نوروساینس علوم شناختی بدنمندی ذهن ، 817 بازدید، جمعه سیزدهم اردیبهشت ۹۸ آن سوی مرگآن سوی مرگ
محمودرضا قاسمی استاد فلسفه فلسفه اسلامی فلسفه ذهن فلسفه دین نوروساینس علوم شناختی بدنمندی ذهن ، 646 بازدید، جمعه سیزدهم اردیبهشت ۹۸ 6. آیا بی نظمی های عالم دلالت بر خالق بی نظم دارد؟6. آیا بی نظمی های عالم دلالت بر خالق بی نظم دارد؟
محمودرضا قاسمی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن دانشگاه تهران علوم شناختی ، 492 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ 7. اگر جهان ذاتا منظم باشد چه اشکالی پیش می آید؟7. اگر جهان ذاتا منظم باشد چه اشکالی پیش می آید؟
محمودرضا قاسمی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن دانشگاه تهران علوم شناختی ، 490 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ شطرنج با ماشین قیامت اثر حبیب احمدزادهشطرنج با ماشین قیامت اثر حبیب احمدزاده
محمودرضا قاسمی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن شطرنج با ماشین قیامت ، 981 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ شکوای سبز2 سید مهدی شجاعیشکوای سبز2 سید مهدی شجاعی
محمودرضا قاسمی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن شکوای سبز 2 سید مهدی شجاعی ، 789 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ ذهنذهن - ذهن /uploadfile/file_portal/site_221 - یت/مقالات/ ذهن -محمودرضا-قاسمی(2).jpg ذ - ف میکنند. ذهن دربرگیرنده قدرت تصور، ت - کیل دهنده ذهن و خصوصیات انحصاری آن در - با طبیعت ذهن مسئله ذهن و جسم میباشد
، ذهن ، فلسفه ذهن ، علوم شناختی ، 551 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۹ بررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه های مختلف در مسئله ذهن و بدنبررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه های مختلف در مسئله ذهن و بدن - در مسئله ذهن و بدن /uploadfile/file - ینه رابطه ذهن و بدن، هم در حوزه فلسفی
، هوش مصنوعی ، مساله ذهن و بدن ، هوش مصنوعی قوی ، ذهن ، محمودرضا قاسمی ، علوم شناختی ، بهروز مینایی ، 645 بازدید، شنبه دهم آبان ۹۹