menusearch
mr-qasemi.ir

علوم شناختی

جستجو
جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۴:۳۵
علوم شناختی
 برگزاری همایش سبک زندگی فاطمی با رویکرد خانواده در دانشگاه تهران برگزاری همایش سبک زندگی فاطمی با رویکرد خانواده در دانشگاه تهران - هشور پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار
محمودرضا قاسمی استاد فلسفه فلسفه اسلامی فلسفه ذهن فلسفه دین نوروساینس علوم شناختی بدنمندی ذهن ، 817 بازدید، جمعه سیزدهم اردیبهشت ۹۸ آن سوی مرگآن سوی مرگ
محمودرضا قاسمی استاد فلسفه فلسفه اسلامی فلسفه ذهن فلسفه دین نوروساینس علوم شناختی بدنمندی ذهن ، 646 بازدید، جمعه سیزدهم اردیبهشت ۹۸ 6. آیا بی نظمی های عالم دلالت بر خالق بی نظم دارد؟6. آیا بی نظمی های عالم دلالت بر خالق بی نظم دارد؟
محمودرضا قاسمی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن دانشگاه تهران علوم شناختی ، 492 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ 7. اگر جهان ذاتا منظم باشد چه اشکالی پیش می آید؟7. اگر جهان ذاتا منظم باشد چه اشکالی پیش می آید؟
محمودرضا قاسمی حلقه معرفت عرفان علوی فلسفه ذهن دانشگاه تهران علوم شناختی ، 490 بازدید، دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۸ نشت نشا اثر رضا امیر خانی ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محمودرضا قاسمینشت نشا اثر رضا امیر خانی ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- محمودرضا قاسمی
محمودرضا قاسمی حجت الاسلام محمودرضا قاسمی نشت نشا رضا امیر خانی استاد فلسفه علوم شناختی ، 1579 بازدید، شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۸ علوم شناختی چیست؟علوم شناختی چیست؟ - علوم شناختی چیست؟ /uploadfile/file_p - تی(2).jpg علوم شناختی چیست؟ سهیل هو - ناخمن، علوم شناختی [Cognitive Scie - است. گاهی علوم شناختی را به صورت &laq - شوار است. علوم شناختی پروژهای در حال - است که این علوم در کنار ذهن به موضوعه - بخش از این علوم که به نوعی به موضوع - مختلفی (از علوم تربیتی گرفته تا زیستش - سبب است که علوم مختلف هر کدام با زاوی - ی میمانند. علوم اعصاب (شناختی) مستقیم - ناهشیارانه شناختی است. گاهی را به صو - دانشمندان شناختی [Cognitive Scientis - روانشناسی شناختی و زبانشناسی شناختی - فرآیندهای شناختی و مغزی نیز میپردازن - انسانشناسی شناختی [Cognitive Anthropo
، علوم شناختی چیست؟ ، محمودرضا قاسمی ، 589 بازدید، پنج شنبه چهارم اردیبهشت ۹۹ ذهنذهن - وانشناسی و علوم ادراکی مرسوم بودهاست.
، ذهن ، فلسفه ذهن ، علوم شناختی ، 551 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۹ بررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه های مختلف در مسئله ذهن و بدنبررسی فلسفی امکان تحقق هوش مصنوعی قوی با توجه به دیدگاه های مختلف در مسئله ذهن و بدن - ای مطرح در علوم رایانه، می توان هوش ا - دانشمندان علوم رایانه ای، این پروژه
، هوش مصنوعی ، مساله ذهن و بدن ، هوش مصنوعی قوی ، ذهن ، محمودرضا قاسمی ، علوم شناختی ، بهروز مینایی ، 644 بازدید، شنبه دهم آبان ۹۹